MEĐUNARODNI PROJEKTI EU

PROJEKTI FINANSIRANI IZ EU FONDOVA

ENVIROS je vodeća kompanija koja pruža konsalting usluge i asistenciju pre svega u oblasti energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine na prostoru srednje, južne i istočne Evrope (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Češka, Slovačka, Belorusija, Poljska, Ukrajina, Moldavija, Gruzija,  itd.). 

O usluzi

ENVIROS je uključen u red projekata finansiranih od strane Evropske Unije i to u sledećim oblastima:

 • Politika energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
 • Energetska efikasnost u zgradarstvu
 • Energetska efikasnost u industriji
 • Energetske usluge (ESCO, EPC, itd.)

ENVIROS je otvoren za saradnju kao partner na projektima iz jedne od gore pomenutih tema.

ENVIROS je sarađivao sa redom klijenata i partnera iz međunarodnih institucija, uključujući Ujedinjene Nacije, Evropsku Komisiju, Evropsku banku za obnovu i razvoj i Svetsku banku. Vodili smo takođe nekoliko projekata u programima Evropske Komisije (HORIZON 2020, LIFE+, CENTRAL EUROPE, Intelligent Energy Europe, 6th / 7th Framework Programme etc.).

Delatnosti u okviru usluge

 • Izrada strategija u oblasti energetike i životne sredine, politike i zakonodavstva, izrada programa za finansijsku podršku i akcionih planova za međunarodne finansijske institucije, Vlade država, regione i pokrajine, lokalne samouprave
 • Promotivne aktivnosti i obuke iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i energetskog menadžmenta – pisanje projekata
 • Energetski pregledi i auditing životne sredine u industrijskom, komercijalnom i stambenom sektoru
 • Energy Performance management, uključujući verifikaciju i merenje ušteda u sektoru industrije i zgrada u državnoj upravi
 • Pomoć sa Energy Performance Contracting (EPC) tj. ugovaranjem energetskih usluga za javni sektor, gde delujemo kao posrednik između ESCO kompanija i klijenata iz javnog sektora
 • Pisanje, izrada i evalauacija projekata u oblasti energetske efikasnosti, finansiranje iz EU strukturalnih i nacionalnih fondova – asistiranje i pomoć prilikom pisanja, predaje i monitoring prijava za razvojne projekte iz EU sredstava – industrija i javni sektor
 • Tehno-ekonomska ocena energetskih i ekoloških projekata (studije izvodljivosti), tehnički i ekološki due-diligence
 • Podrška za upravljanje objektima, uvođenje sistema energetskog menadžmenta u industriji i velikim zgradama

Naša iskustva

0

preko 50 projekata finansiranih iz EU fondova

0

preko 100 partnera iz EU zemalja

0

23 godine iskustva

Reference

Klijent: Evropska Komisija

guarantEE

Projekat guarantEE pomaže u korišćenju metode Energy Performance Contracting (EPC) u javnom i privatnom sektoru u celoj Evropi a to pre svega: razvijanjem inovativnih rešenja metodom EPC za iznajmljenu…

Klijent: Evropska Komisija

EMSPI

Cilj projekta je podrška aktivnostima, koje vode ka povećanju energetske efikasnosti u poligrafskoj industriji (štamparija) posredstvom implementacije energetskog menadžmenta u skladu sa normom ISO 50001. Tokom projekta, oko 100…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 064 520 6608