ZAŠTITA KLIME I VAZDUHA

SNIŽENJE EMISIJA ŠTETNIH GASOVA

Vi ste predstavnik ili zastupnik grada, koji pristupa Sporazumu Gradonačelnika (Covenant of Mayors)?

Vi ste kompanija ili privatno lice koje je zainteresovano za smanjenje emisija gasova?

O usluzi

Ako Vaš grad pristupa Sporazumu Gradonačelnika (Covenant of Mayors) u obavezi da izradite i podnesete:   

 1. Bilans emisija CO2 na vašoj lokaciji (u skladu sa direktivama Evropske Unije)
 2. Akcioni plan održive energije na nivou grada – SEAP (često u vezi sa postojećim energetskim konceptima i planovima, najvažniji deo SEAP je izrada projekta koji vidi k smanjenju emisija CO2)

Od 2013. do 2015. godine smo razvili i koordinisali projekat “Srednjoročna strategija i koncept za poboljšanje kvaliteta vazduha do 2020. godine u Češkoj Republici”. Ova studija je bila osnova za Operacioni Program Životna sredina, Prioritet 1 – Kvalitet vazduha.

Mi smo partner Češkog hidrometeorološkog zavoda i Ministarstva životne sredine ČR u temama vezanim za kvalitet vazduha. Od 2001. godine, na svake dve godine, redovno izrađujemo izveštaj o emisijama gasova staklene bašte za Nacionalne informacije od javnog značaja u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih Nacija (UN) o klimatskim promenama.

U saradnji sa Ministarstvom životne sredine Republike Češke smo razvili češku verziju instrumenta koji se koristi za scenario razvoja sniženja emisija CO2 do 2050. godine. Ovaj online instrument je dostupan samo na češkom jeziku.

U programima istraživanja i razvoja (R&D) smo sarađivali na analizama uticaja ekoloških taksi.

Delatnosti u okviru usluge

Kontaktirajte nas za više detalja i naši iskusni stručnjaci će vam pomoći da realizujete:

 • analize
 • preporuke
 • razvojne scenarije
 • inventar emisija
 • modelovanje budućih emisija
 • stratešku i osnovnu razvojnu dokumentaciju za vaše preduzeće.

 

Možemo za Vas izraditi i razviti sledeće dokumente:

 • Strateške koncepte za kvalitet vazduha
 • Programe za poboljšanje kvaliteta vazduha
 • Nacionalni program za sniženje emisija štetnih gasova (za Vlade i Ministarstva)
 • Akcioni plan održive energije (SEAP) – sniženje emisija CO2
 • Analiza uticaja legislative
 • Komentari i pitanja u vezi sa nacrtima zakonodavnih akata
 • Akcioni planovi za primenu dobrovoljnih instrumenata
 • Odgovarajuće instrumente za postizanje vaših postavljenih ciljeva
 • Sveobuhvatno (kompleksno) rešenje upravljanja energijom na vašoj lokaciji, gde obrazložemo i predlažemo mere koje možete primeniti

Zanimljivi brojevi

0

Sagorevanjem 1 kg prirodnog gasa proizvede se 2,75 kg CO2

0

Kao rezultat zagađenja vazduha iz saobraćaja u EU umre 7x više ljudi nego u saobraćajnim nesrećama

0

Stari kotao na ugalj u porodičnoj kući proizvede do 45x više emisija čvrstih čestica nego novi automatski kotao

Reference

Klijent: Republički hidrometeorološki zavod Češke

Projekcija emisija gasova staklene bašte

Glavni cilj projekta je bila izrada projekcije emisije gasova staklene bašte u Republici Češkoj za grane energetike i privrede u 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 i 2035. godini. Pomoću…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 064 520 6608