ENERGETSKI PREGLED

Da li ste u obavezi da imate energetski pregled objekta prema Zakonu br. 25/2013, o efikasnom korišćenju energije? 

Da li želite pronaći i primeniti mere za uštedu energije u vašem preduzeću i tako uštedeti operativne troškove? 

Kontaktirajte naš tim iskusnih energetskih stručnjaka!

O usluzi

Ko je u obavezi da ima izrađen energetski pregled?

1. Obaveza izrade energetskog pregleda proizilazi iz Zakona br. 25/2013, Sl. Glasnik, o efikasnom korišćenju energije, za sve objekte koji prekoračuju definisanu potrošnju energije, a to su:

 • objekti koje koriste obveznici sistema iz člana 16. tačka 4) ovog zakona, sa korisnom površinom većom od 500 m2;
 • objekti, odnosno delovi objekta koji su svrstani u jedan od energetskih razreda;
 • objekti i delovi objekta u slučaju promene namene, promene vlasnika ili ako su namenjene za izdavanje.

2. Obveznici sistema energetskog menadžmenta imaju obavezu sprovođenja energetskog pregleda i tu spadaju:

 • privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, ako koriste više energije od količine koju propiše Vlada (2.500 toe)
 • privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, ako koriste više energije od količine koju propiše Vlada (1.000 toe)
 • privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, koja ne spadaju u obveznike sistema iz tačke 1) ovog člana, a poseduju objekte koji u zbiru koriste više energije od količine propisane u tački 2) ovog člana;
 • organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika, kao i druge javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini.

3. Energetski pregled prema Zakonu se mora sprovesti jednom u 5 godina (za privredna društva), a za jedinice lokalne samouprave jednom u 10 godina.

Delatnosti u okviru usluge

Šta je energetski pregled?

Energetski pregled je sistematska procedura za pribavljanje potrebnih podataka i saznanja o postojećem nivou i načinu proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe energije objekta, proizvodnog procesa, privatnih i javnih usluga, pomoću kojih se utvrđuju i kvantifikuju mogućnosti za ekonomski isplativo, efikasno korišćenje energije.

Energetski pregled zgrade podrazumeva analizu svih toplotnih svojstava i energetskih sistema sa ciljem utvrđivanja efikasnosti potrošnje energije i donošenja preporuka za uvećanje energetske efikasnosti.

Energetski stručnjak ENVIROS-a na osnovu pribavljenih podataka o načinu potrošnje energije u objektu sastavlja izveštaj o energetskom pregledu. Izveštaj o energetskom pregledu je pisani izveštaj koji nakon sprovedenog energetskog pregleda, podnose ovlašćeni energetski savetnici, a koji pored analize energetske efikasnosti postrojenja, odnosno objekta sadrži tehno-ekonomsku analizu mogućnosti povećanja energetskog stepena korisnosti postrojenja, odnosno mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava objekta, opravdanosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, upotrebe obnovljivih izvora energije, toplotnih pumpi, smanjenja emisije CO2 i drugo.

Neki od parametara koje energetski stručnjak procenjuje su:

 • sistem za grejanje i hlađenje objekta;
 • sistem za provetravanje objekta;
 • sistem za rasvetu i osvetljenje objekta;
 • građevinska svojstva objekta (npr. toplotna izolacija, stolarija, itd.);
 • zastupljenost uređaja koje troše energiju;
 • snabdevanje vodom;
 • itd.

Naša iskustva

0

2.500 toe - privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, ako koriste više energije od količine koju propiše Vlada

0

Zakon 25/2013 o efikasnom korišćenju energije

0

Od 2017. godine, ovaj Zakon je obavezan za sve obveznike sistema energetskom menadžmenta

Iskustva klijenata

 • Prvi poslovni kontakt smo sa predstavnicima ENVIROS imali još daleke 2000. godine prilikom saradnje na pilot projektu uvođenja metode Monotoring & Targeting u metalurškim postrojenjima ŠKODA AUTO a.s. Mlada Boleslav. Tada se radilo o “prvoj lasti” na putu ka efektivnom korišćenju energije za proizvodnju vozila i komponenti i zaista puno novih principa, koji su za nas tada bili novi, koristimo i dan danas. Trenutno sa kompanijom ENVIROS sarađujemo u dve oblasti….

  Čitati dalje

  Milan Poddaný

  Šef odeljenja – Energetske usluge i menadžment

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Reference

Klijent: GSP Prag, Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetski pregled

Na osnovu zakonskih zahteva (Zakon o efikasnom korišćenju energije) i odgovoranog pristupa klijentima (priprema subvencija) je za period 2015/2016 naša kompanija izradila više od 150 energetskih pregleda. To je…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 064 520 6608