Ostale informacije

Podaci o kompaniji

Sedište kompanije Prag

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10

101 00 Prag 10-Vinohrady

Češka republika

Matični broj: 61503240

PIB: CZ61503240

Predstavništvo Beograd

ENVIROS d.o.o. Beograd

Ušće Tower Business Centre

Bulevar Mihaila Pupina 6/19

11070 Beograd

Republika Srbija

Matični broj: 21175668

PIB: 109399354

 

Uslovi korišćenja veb sajta

Napomena

Ovaj veb sajt je napravljen „takav kakav je“ bez ikakvih izjava ili garancija, izričitih ili impliciranih. ENVIROS ne daje nikakve izjave ili garancije u vezi sa ovim veb sajtom ili sa informacijama i materijalima koji se na njemu nalaze. ENVIROS ne garantuje da će ovaj veb sajt biti stalno dostupan ili dostupan uopšte ili da će informacije na njemu biti kompletne, istinite, tačne i da ne dovode u zabludu. Informacije i materijali postavljeni ili koji će biti postavljeni na ovom veb sajtu ne predstavljaju savet bilo koje vrste. Ukoliko Vam je potreban savet obratite se našim konsultantima.  

Ograničenje odgovornosti

ENVIROS nije i neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj drugoj strani u vezi sa sadržajem i korišćenjem ovog veb sajta za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke ili za bilo kakve nastale ili predviđene gubitke, gubitke prihoda, dohodaka ili dobiti, gubitak ugovora, poslovnog odnosa, reputacije i dobre volje, ili gubitaka ili korupcije informacija i podataka. Vi se takođe slažete da nećete lično podizati nikakvu tužbu protiv predstavnika, službenika i zaposlenih ENVIROS-a, po osnovu bilo kakvih gubitaka koje ste pretrpeli ili ćete pretrpeti u vezi sa korišćenjem ovog veb sajta.

Neprimenjive odredbNevynutitelná ustanovení

Ako bilo koja odredba napomene ovog veb sajta jeste ili postane neprimenljiva u skladu sa važećim zakonom, to neće uticati na primenjivost ostalih odredbi napomene ovog veb sajta.

Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta prihvatate da su ograničenja odgovornosti navedeni u napomeni ovog veb sajta prikladna. Ako ne mislite da su prikladna, nije Vam dozvoljeno korišćenje ovog veb sajta.