O kompaniji

ENVIROS d.o.o., sa sedištem u Beogradu je vodeća konsultantska kuća u oblasti energetike, životne sredine i menadžmenta. Poslujemo u Češkoj i Srbiji, zemljama srednje i istočne Evrope, ali i u ostalim delovima sveta. Većinski vlasnik kompanije je ENVIROS GLOBAL Limited sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Iako je kompanija zvanično registrovana 2016. godine u APR Republike Srbije, na tržištu zapadnog Balkana ENVIROS posluje od 2006. godine. Trenutno ENVIROS zapošljava 44 kvalifikovana stručnjaka sa bogatim i višedecenijskim iskustvom u konsalting uslugama u oblasti zaštite životne sredine i energetike. 

Značajni partneri naše kompanije, osim industrijskih klijenata su organi državne i pokrajinske uprave i lokalne samouprave, Ministarstva i Vlade, državni fondovi, inspekcijski organi, razvojne agencije i drugi. ENVIROS igra važnu ulogu kao nezavisan konsultant za finansiranje energetski štedljivih projekata i projekata obnovljivih izvora za većinu banaka na tržištu srednje Evrope (Erste Group, KBC Group, Societe-Generale,  UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Intesa Saopoalo i druge).

ENVIROS sarađuje sa velikim brojem klijenata i partnera iz međunarodnih institucija, uključujući Ujedinjene Nacije (UN), Evropsku komisiju, Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Svetsku banku i druge. U okviru projekata Evropske komisije, naši eksperti rade na projektima u programima Intelligent Energy Europe (IEE), LIFE+, CENTRAL EUROPE, 7. Okvirni program itd.

Osim Češke, Slovačke i Srbije pružamo konsultantske usluge i u ostalim zemljama na području Balkana (Crna Gora, Kosovo*, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Makedonija), na području zemalja bivšeg Sovjetskog saveza (Rusija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Tadžikistan, Kirgizstan), jugoistočne Azije (Filipini, Vijetnam) a Afrike (Kenija, Tanzanija).