voda

EMSPI - Enviros

Klijent:

Evropska Komisija

Cilj projekta je podrška aktivnostima, koje vode ka povećanju energetske efikasnosti u poligrafskoj industriji (štamparija) posredstvom implementacije energetskog menadžmenta u skladu sa normom ISO 50001.

Tokom projekta, oko 100 štamparija će implementovati sistem upravljanja energijom prema normi ISO 50001.

emspi

 

Vratite se na prethodnu stranicu