Služby pro vládu

Vladine institucije

Ministarstva i druge vladine institucije su naš stalan partner, pre svega u projektima modelovanja, scenarija i energetskog menadžmenta. U ovoj sekciji možete pronaći pregled relevantnih usluga koje pružamo.

ENERGETSKI MENADŽMENT

Da li se bavite jednokratnim uštedama energije ili želite da budete pod stalnim nadzorom i kontrolom vaših troškova?Želite integrisati energetski menadžment u vaš ISO sistem posredstvom standarda ISO 50001?Tražite pregledan i efikasan softver za energetski menadžment?

MEĐUNARODNI PROJEKTI

ENVIROS je vodeća kompanija koja pruža konsalting usluge i asistenciju pre svega u oblasti energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine na prostoru srednje, južne i istočne Evrope (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Češka,...

SMART CITY

Nije vam potpuno jasno šta je koncept SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Sada pomoću ICT možete stvarno pametno upravljati vašim regionom, gradom, opštinom, preduzećem.

ENERGETSKI PREGLED

Da li ste u obavezi da imate energetski pregled objekta prema Zakonu br. 25/2013, o efikasnom korišćenju energije? Da li želite pronaći i primeniti mere za uštedu energije u vašem preduzeću i tako uštedeti operativne troškove? Kontaktirajte naš tim iskusnih energetskih stručnjaka!

ENERGETSKO EKONOMSKO MODELIRANJE

Potrebna Vam je za svoju delatnost analiza ili predikcija razvoja energetske privrede i ekonomije?Zanima Vas analiza celog lanca: od dobijanja primarne energije, preko njene transformacije do konačne potrošnje?

KLIMA I VAZDUH

Vi ste predstavnik ili zastupnik grada, koji pristupa Sporazumu Gradonačelnika (Covenant of Mayors)?Vi ste kompanija ili privatno lice koje je zainteresovano za smanjenje emisija gasova?

EDUKACIJA I OBUKE

Vidite li efekat edukacije vaših zaposlenih?Kako pratite i koristite potencijal, koji je sakriven u vašim ljudima?

EPC

Tražite rešenje za uštedu energije bez dodatnih troškova? Isplatite celu investiciju iz dostignutih ušteda. Pružalac je motivisan da Vam obezbedi uštede, kako bi mogao da realizuje investiciju.

CIRKULARNA EKONOMIJA

Vi ste opština, grad ili okrug i morate rešiti problem upravljanja otpadom i životne sredine u vašem kraju?Vi ste proizvođač i zanimaju Vas ušteda energije i iskorišćavanje otpada?Vi ste potrošač i ne znate šta da radite sa otpadom?Drugačije utičete na...

ENERGETSKI PASOŠ

Da li ste vlasnik nekretnine i želite da znate kupovnu cenu ili cenu iznajmljivanja Vašeg objekta?Da li i za Vas važe nove zakonodavne obaveze i zakoni o planiranju i izgradnji i efikasnom korišćenju energije?

PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Da li i za vas važi obavezno izrađivanje plana upravljanja otpadom prema Zakonu br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 o upravljanju otpadom?

Naša iskustva

0

ključna ministarstva - MRE i MPZŽS

0

godina radimo monitoring potrošnje energije vladinih zgrada

0

godine iskustva

Reference

Klijent: ČEPS, ELIMON

EIA – Mirovka

Jedan od naših najzanimljivijih projekata u oblasti procena uticaja na životnu sredinu je bio projekat ukrštanja mreže visokog napona 400 kV do trafostanice Mirovka. Klijent je bio ČEPS (Češki…

Klijent: EIB - Evropska investiciona banka

Autoput D1 – Slovačka

Jedan od najznačajnijih inostranih projekata je bilo kompleksno procenjivanje dokumentacije uticaja na životnu sredinu za nekoliko useka novog autoputa D1 u Slovačkoj. Procenjivanje je bilo urađeno za Evropsku Investicionu…