CIRKULARNA EKONOMIJA

CIRCULAR ECONOMY

Vi ste opština, grad ili okrug i morate rešiti problem upravljanja otpadom i životne sredine u vašem kraju?

Vi ste proizvođač i zanimaju Vas ušteda energije i iskorišćavanje otpada?

Vi ste potrošač i ne znate šta da radite sa otpadom?

Drugačije utičete na ciklus?

O usluzi

Cirkularna ekonomija se fokusira na promenu ponašanja proizvođača i potrošača tako što menja proces proizvodnje, od samog dizajna proizvoda, preko upotrebe do konačnog odlaganja. Potpuno menja perspektivu otpada, koji posle završetka životnog veka proizvoda postaje veoma cenjen sekundarni izvor.

Proizvodni procesi, tehnologija, potrošnja i upravljanje resurisma se optimizuje, proces se zaključuje u ciklusu, gde su sekundarne sirovine iskorišćene kao proizvodni resurs.

Paket cirkularne ekonomije nosi naziv „Zatvaranje ciklusa (Closing the Loop) – Akcioni plan EU za cirkularnu ekonomiju“, a pored akcionog plana sa konkretnim rokovima uključuje predloge za izmenu smernica o otpadima, ambalaži i ambalažnom otpadu, odlaganju otpada, otpadnim baterijama i akumulatorima.

Delatnosti u okviru usluge

 • Sa nama, vaša proizvodnja postaje održiva, vaš posao će biti u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima, čime pomažete da se smanje opterećenja na životnu sredinu u vašoj okolini
 • Naša garancija je naše dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja otpadom, održive potrošnje i proizvodnje i korišćenje sekundarnih sirovina

Zanimljivi brojevi

0

miliona tona otpada se godišnje proizvede u Republici Srbiji

0

% otpada je energetski iskorišćeno

0

kilogram komunalnog otpada je priklupljen na glavu stanovnika

Reference

Klijent: Evropska Komisija

PRESOURCE

Međunarodni projekat PRESOURCE je bio fokusiran na povećanje efikasnosti korišćenja resursa (energija, voda, sirovine i materijali) u malim i srednjim proizvodnim preduzećima srednje Evrope. U okviru projekta je…

Klijent: Evropska Komisija

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS je u međunarodnom konzorcijumu uključen na stvaranje/osnivanje i rad Evropskog centra za efikasnost resursa, koja pruža informacije i pomoć u ovoj oblasti za preduzeća (MSP), konsultanate, stručnjake i…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 064 520 6608