elektrarna

guarantEE - Enviros

Klijent:

Evropska Komisija

Projekat guarantEE pomaže u korišćenju metode Energy Performance Contracting (EPC) u javnom i privatnom sektoru u celoj Evropi a to pre svega:

  • razvijanjem inovativnih rešenja metodom EPC za iznajmljenu opremu i postrojenja
  • nastojanjem za veću fleksibilnost metode EPC, da bi je mogli bolje klijenti koristili u privatnom sektoru
  • podrškom pilot projekata EPC uz pomoć iskusnih facilitatora

U okviru projekta guarantEE je ENVIROS jedan od 14 iskusnih partnera, koji razvija inovacione komercijalne i finansijske modele za ESCO projekte, orjentisane na dostignuće ušteda. Kod iznajmljenih objekata i opreme, cilj je razviti i testirati rešenje, koje na odgovarajući način deli troškove i prihode između korisnikom, vlasnikom objekta i ESCO.

guarantee

Vratite se na prethodnu stranicu