PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

INDUSTRIJA I DRŽAVNA UPRAVA

Da li i za vas važi obavezno izrađivanje plana upravljanja otpadom prema Zakonu br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 o upravljanju otpadom?

O usluzi

Lokalni i regionalni planovi upravljanja otpadom donose se za period od 10 godina, a ponovo se razmatraju svakih pet godina, i po potrebi revidiraju i donose za narednih 10 godina.

Ukoliko ste proizvođač otpada dužni ste da sačinite plan upravljanja otpadom i organizujete njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodite više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada.

Delatnosti u okviru usluge

Lokalni i regionalni planovi upravljanja otpadom bi prema Zakonu trebalo da sadrže:

1) očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada na teritoriji;

2) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom;

3) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih jedinica lokalne samouprave;

4) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se otpremiti u druge jedinice lokalne samouprave;

5) ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom;

6) program sakupljanja otpada iz domaćinstva;

7) program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava;

8) program sakupljanja komercijalnog otpada;

9) program upravljanja industrijskim otpadom;

10) predloge za ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada;

11) program smanjenja količina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;

12) program razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom;

13) lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, uključujući podatke o lokacijskim uslovima;

14) mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mere za postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama;

15) mere sanacije neuređenih deponija;

16) nadzor i praćenje planiranih aktivnosti i mera;

17) procenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti;

18) mogućnosti saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave;

19) rokove za izvršenje planiranih mera i aktivnosti;

20) druge podatke, ciljeve i mere od značaja za efikasno upravljanje otpadom.

Zanimljivi brojevi

0

Ukoliko godišnje proizvodite više od 100 tona neopasnog otpada morate imati plan upravljanja otpadom

0

% otpada se u Srbiji reciklira

0

Radili smo na planovima upravljanja otpadom na više od 50 lokacija u svetu

Reference

Klijent: Region Zlin

PUO – region Zlin

O okviru projekta je bio napravljen Plan upravljanja otpadom za region Zlin 2016 – 2025. godine, koji se sastojao iz analize trenutnog stanja, postavljanja ciljeva i okvira za realizaciju…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 064 520 6608