PROJEKTI ENERGETSKIH UŠTEDA ZA MULTINACIONALNE INSTITUCIJE

Da li se bavite velikim investicijama u oblasti energetskih ušteda, emisija CO2 ili obnovljivih izvora energije?

Tražite finansiranje za Vaš projekat, konsalting usluge ili tehničku asistenciju?

Potrebno Vam je da imate sigurnost, da sve odgovara Evropskoj Direktivi za energetsku efikasnost?

O usluzi

Sa nama dobijate finansijska sredstva za Vaš projekat direktno od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Projekti, kod kojih dolazi do značajne uštede primarne energije i emisija CO2, imaju šansu da dobiju do 30% finansijske podrške!

Sa našom tehničkom asistencijom tokom finansiranja projekta, možete računati u srednjoj i istočnoj Evropi, na Balkanu i u državama bivšeg Sovjetskog saveza.        

Kakvo finansiranje smo za sada obezbedili u Evropi?

 • Slovačka – kreditna linija SlovSEFF: Obezbedili smo cca. 190 mil. EUR za projekte naših klijenata u oblasti energetske efikasnosti i OIE,
 • Belorusija – kreditna linija BelSEFF: Obezbedili smo finansiranje našim klijentima u visini 30 mil. USD za projekte energetske efikasnosti i obnoviljvih izvora energije.

Izrađujemo energetske preglede i elaborate energetske efikasnosti prema aktuelnoj Direktivi Evropske Komisije o energetskoj efikasnosti u bilokojoj zemlji Evropske Unije, Balkana i bivšeg Sovjetskog saveza.

Naša iskustva

0

za tolik mil. EUR jsou na Slovensku připraveny projekty pro financování EE a OZE z EBRD

0

Projektů za více jak 30 mil. USD v Bělorusku

0

Spolupracujeme s více jak 15 bankami na financování úspor energie a výstavby OZE

Reference

Klijent: EBRD

MunSEFF

MunSEFF – kao instrument za finansiranje ušteda energije u Slovačkoj, EBRD je otvorila kreditnu liniju u iznosu od 90 miliona evra, kako bi podržala energetsku efikasnost u jedinicama…

Klijent: EBRD

SlovSEFF

  SlovSEFF je kreditna linija sa grantom fokusirana na podršku održivih investicija u Slovačkoj u privatnom sektoru posredstvom lokalnih banaka. U okviru programa, gde su slovačka preduzeća i udruženja stanara…

Članstvo u organizacijama

 • BCC - British chamber of commerce

  Britanska privredna komora

 • Privredna komora Češke republike

 • Privredna komora Srbije

 • APES - Asocijacija pružalaca energetskih usluga

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Udruženje za strana ulaganja

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platmorma preduzetnika za međunarodnu razvojnu saradnju

Kontaktujte nás
Sending

Strahinja Mladenović

Country Manager


E: strahinja.mladenovic@enviros.rs

T: 64 520 6608