ŠKO-ENERGO - Enviros

Prvi poslovni kontakt smo sa predstavnicima ENVIROS imali još daleke 2000. godine prilikom saradnje na pilot projektu uvođenja metode Monotoring & Targeting u metalurškim postrojenjima ŠKODA AUTO a.s. Mlada Boleslav. Tada se radilo o “prvoj lasti” na putu ka efektivnom korišćenju energije za proizvodnju vozila i komponenti i zaista puno novih principa, koji su za nas tada bili novi, koristimo i dan danas. Trenutno sa kompanijom ENVIROS sarađujemo u dve oblasti. Prva oblast su savetodavne usluge u oblasti ušteda energije, a druga oblast je konsalting za upravljanje projektima i njihovom finansiranju iz strukturalnih fondova EU. Dok smo u prošlosti više sarađivali u oblasti energetskih ušteda, da li formom energetskog pregleda ili primene M&T, sada se više krećemo u oblasti mogućnosti korišćenja subvencija za industrijska preduzeća. 

Najveći projekat u smislu vremenskog ograničenja i zahteva je bila izrada energetskih pregleda za sve pogone ŠKODA AUTO a.s., ali prema mom mišljenju bila je važnija saradnja na projektu izgradnje kogeneracionog postrojenja sa kombinovanom proizvodnjom toplote i struje u pogornu Kvasiny i administracija procesa sufinansiranja iz programa OPPI – Eko-energija. Svedoči o ovome ne samo to da su investicije bile preko 70 miliona čeških kruna tj. 2,6 miliona evra. ENVIROS nam je pomogao da dobijemo maksimalnu visinu subvencije od 30%. Povrh svega, ovaj projekat je bio ocenjen kao najbolji Preduzetnički projekat za 2012. godinu. Za ovaj uspeh zahvalni smo stručnjacima iz ENVIROS-a, bez čije pomoći bismo vrlo teško ispunuli sve uslove za subvenciju. Saradnja na ovom projektu je jasno pokazala da je za bilo kog investitora savlađivanje celog procesa, od podnošenja preliminarne prijave do dobijanja subvencije, bez pomoći kompetentnih radnika skoro nemoguće. U ovome vidim najveći prinos saradnje za kompanijom ENVIROS. Nadam se saradnji u i budućnosti na izboru pogodnih projekata sa mogućnošću finansiranja iz subvencija ili drugih fondova.

Vratite se na prethodnu stranicu