Energetski pregled - Enviros

Klijent:

GSP Prag, Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Na osnovu zakonskih zahteva (Zakon o efikasnom korišćenju energije) i odgovoranog pristupa klijentima (priprema subvencija) je za period 2015/2016 naša kompanija izradila više od 150 energetskih pregleda. To je širok spektar energetskog menadžmenta, koji se sastojao od samostalnih zgrade do velikih industrijskih kompleksa. Energetski pregledi su izrađeni od strane energetskih stručnjaka iz našeg kolektiva, što je posebno u širokom spektru industrijske primene – dokaz o stručnosti i jake osnove naših stalnih stručnjaka – energetskih savetnika. U određenim slučajevima korišćene su i nedestruktivne merne tehnike (struja, protok plinova i fluida, temperatura, termovizija, itd.), što omogućava objektivno kvantifikovanje koristi predloženih mera. Neki od naših zadovoljnih klijenta:

Gradsko saobraćajno preduzeće Grada Praga (DPP Praha, a.s.)

Lafarge Cement, a.s.

Synthesia, a.s.

Elektrane Opatovice, a.s.

Pivara Lobkowicz, a.s.

Biocel Paskov a.s.

KAVALIERGLASS, a.s.

Seco GROUP a.s.

Honeywell spol. s r.o.

LEGO Production s.r.o.

Coca-Cola Češka Republika, s.r.o.

ŽPSV, a.s.

Vratite se na prethodnu stranicu