Reference

Zanimaju vas naša iskustva?

Ovde možete pronaći informacije o našim izabranim referencama iz svih oblasti naše delatnosti.

Reference iz oblasti: PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Oblast ekspertize:
Usluga:

Detalj usluge:

Klijent: Region Zlin

PUO – region Zlin

O okviru projekta je bio napravljen Plan upravljanja otpadom za region Zlin 2016 – 2025. godine, koji se sastojao iz analize trenutnog stanja, postavljanja ciljeva i okvira za realizaciju…