EREC - EUROPEAN RESOURCE EFFICIENCY EXCELLENCE CENTRE

European Resource Efficiency Excellence Centre - Enviros

Klijent:

Evropska Komisija

ENVIROS je u međunarodnom konzorcijumu uključen na stvaranje/osnivanje i rad Evropskog centra za efikasnost resursa, koja pruža informacije i pomoć u ovoj oblasti za preduzeća (MSP), konsultanate, stručnjake i druge subjekate. Projekat obuhvata održavanje i proširenje online samoocenjivačkog instrumenta za mala i srednja preduzeća i bazu podataka dobre prakse.

Vratite se na prethodnu stranicu