podzim

EIA - Mirovka - Enviros

Klijent:

ČEPS, ELIMON

Jedan od naših najzanimljivijih projekata u oblasti procena uticaja na životnu sredinu je bio projekat ukrštanja mreže visokog napona 400 kV do trafostanice Mirovka. Klijent je bio ČEPS (Češki energetski prenosni sistem) u saradnji sa kompanijom ELIMON. Dokumentacija, uključujući i celi proces diskusije i rasprave, obrađena za samo 18 meseci.

Vratite se na prethodnu stranicu