Action Plan Archivy - Enviros

Akcioni plan zelene i plave infrastrukture za Mrkonjić Grad je uspješno završen

Opština Mrkonjić Grad u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, zajedno sa ENVIROS, s.r.o. iz Praga, Češka Republika u saradnji sa lokalnim kompanijama, Grijanjeinvest d.o.o. Pale i WaldProjekt d.o.o. Bosanska Krupa je pripremila Akcioni plan sa fokusom…

Grad Beograd započeo izradu Akcionog Plana za Zeleni Grad

Grad Beograd je zvanično 5. oktobra započeo projekt Akcioni Plan za Zeleni Grad (Green City Action Plan) koji je finansiran iz sredstava Udruženog fonda Japana i Evropske Banke za obnovu i razvoj. Gradonačelnik Beograda,…