zaštita životne sredine Archivy - Enviros

Grad Beograd započeo izradu Akcionog Plana za Zeleni Grad

Grad Beograd je zvanično 5. oktobra započeo projekt Akcioni Plan za Zeleni Grad (Green City Action Plan) koji je finansiran iz sredstava Udruženog fonda Japana i Evropske Banke za obnovu i razvoj. Gradonačelnik Beograda,…

Saradnja Republike Srbije i Republike Češke u oblasti zaštite životne sredine

Dana, 30. oktobra 2017 godine, u prostorijama novoosnovanog Ministarstva za zaštitu životne sredine u Beogradu, sastali su se Nj.E. gospođa Ivana Hlavsova i ministar zaštite životne sredine, gospodin Goran Trivan. Na sastanku su istaknuti dobri politički odnosi…