Akcioni plan zelene i plave infrastrukture za Mrkonjić Grad je uspješno završen - Enviros

Opština Mrkonjić Grad u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, zajedno sa ENVIROS, s.r.o. iz Praga, Češka Republika u saradnji sa lokalnim kompanijama, Grijanjeinvest d.o.o. Pale i WaldProjekt d.o.o. Bosanska Krupa je pripremila Akcioni plan sa fokusom na razvoj zelene i plave infrastrukture koji sprovodi UNDP u Evropi i Centralnoj Aziji, iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.

Plan, nazvan „Akcioni plan za održivo investiranje u životnu sredinu“ ili SEIAP u opštini Mrkonjić Grad, praktičan je i sprovodiv strateški dokument koji će se koristiti kao vodič za opštinske aktere u poboljšanju ekoloških i energetskih performansi. Rad na SEIAP-u u opštini Mrkonjić Grad uspješno je završen na vrijeme, bez obzira na okolnosti i ograničenja pandemije COVID-19. Završni vebinar organizovan za opštinske zainteresovane strane je veoma dobro primljen.

Glavni fokus ovih projekata je u ključnim kritičnim sektorima koji zahtevaju pažnju kao što su upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kvalitet vazduha, energetska efikasnost, modernizacija i sanacija postojeće opštinske deponije, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, daljinske toplane na obnovljive izvore energije, energetska poboljšanja postojećih zgrada, programi biodiverziteta itd.

Izrađenim Planom očekuje se da će opština Mrkonjić Grad privući potencijalne investitore i donatore koji bi mogli pomoći opštini u finansiranju zelenih i plavih projekata kako bi opština Mrkonjić Grad postala bolje mjesto za život svih građana i posjetilaca. Takođe će pomoći opštini u postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, posebno SDG 5, SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 13 i SDG 16.

Za više detalja kontaktirajte UNDP, ENVIROS, s.r.o. ili Opštinu Mrkonjić Grad.

 

Ispust otpadnih voda u Crnu Rijeku bez prečišćavanja

Opštinska deponija nije prema standardima EU

Sitem upravljanja otpadom i sortiranje može biti unapređeno

ENVIROS eksperti i opštinski akteri tokom sastanka u julu 2019.

 

 

 

 

Oznake: , , , , , , , , ,

Vratite se na prethodnu stranicu