Reference

Zanimaju vas naša iskustva?

Ovde možete pronaći informacije o našim izabranim referencama iz svih oblasti naše delatnosti.

Reference iz oblasti: Međunarodne institucije

Oblast ekspertize:
Usluga:

Klijent: Evropska Komisija

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS je u međunarodnom konzorcijumu uključen na stvaranje/osnivanje i rad Evropskog centra za efikasnost resursa, koja pruža informacije i pomoć u ovoj oblasti za preduzeća (MSP), konsultanate, stručnjake i…

Klijent: Evropska Komisija

STEAM-UP

Cilj projekta STEAM-UP  je povećati energetsku efikasnost parnih sistema a time doprineti snižavanju emisija CO2 i uštedama energije u teškoj industriji. Uglavnom se radi o velikim energetski komplikovanim…

Klijent: Evropska Komisija

EMSPI

Cilj projekta je podrška aktivnostima, koje vode ka povećanju energetske efikasnosti u poligrafskoj industriji (štamparija) posredstvom implementacije energetskog menadžmenta u skladu sa normom ISO 50001. Tokom projekta, oko 100…

Klijent: EBRD

MunSEFF

MunSEFF – kao instrument za finansiranje ušteda energije u Slovačkoj, EBRD je otvorila kreditnu liniju u iznosu od 90 miliona evra, kako bi podržala energetsku efikasnost u jedinicama…

1 2 3