Průmyslové komíny

STEAM-UP - Enviros

Klijent:

Evropska Komisija

Cilj projekta STEAM-UP  je povećati energetsku efikasnost parnih sistema a time doprineti snižavanju emisija CO2 i uštedama energije u teškoj industriji. Uglavnom se radi o velikim energetski komplikovanim granama, kao što je hemijska industrija, fabrike hartije i celuloze, prehrambena i tekstilna industrija.

Projekat STEAM-UP se konkretno fokusira na potencijal efektivnosti parnih sistema. Projekat je predložen tako da bi premostio značajni jaz između obećanih rezultata audita na jednoj strani i sprovođenje troškovno efektivnih i lako implementiranih mera na drugoj strani.

steamup

Vratite se na prethodnu stranicu