Energetska efikasnost

Studija izvodljivosti o primeni EPC modela u pet opština AP Vojvodine

Dana, 20. jula 2018, održan je zajednički sastanak Pokrajinske vlade AP Vojvodine, koju je predvodio pokrajinski sekretar za privredu i turizam gospodin Ivan Đoković, sa delegacijom iz Češke, u kojoj su bili predstavnici Češke razvojne agencije,…

Green City Action Plan Tbilisi

Tokom 2016. i 2017. godine stručnjaci iz kompanije ENVIROS su u partnerstvu sa EMPRESS-om sarađivali na projektu “Zeleni Akcioni Plan za grad Tbilisi” (Green City Action Plan – GCAP), koji je podržala Evropska banka za…

Anketa za komercijalne banke u Republici Srbiji

Anketa o finansiranju projekata ugovaranja energetskih usluga za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata i ušteda u operativnim troškovima tih objekata. Popunjavanje Ankete je dobrovoljno. Anketa je deo projekta koji je finansiran na…