Energetske usluge Archivy - Enviros

Anketa za komercijalne banke u Republici Srbiji

Anketa o finansiranju projekata ugovaranja energetskih usluga za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata i ušteda u operativnim troškovima tih objekata. Popunjavanje Ankete je dobrovoljno. Anketa je deo projekta koji je finansiran na…