Cirkularna ekonomija Archivy - Enviros

Wastewater treatment in the Serbian municipality of Bač

In cooperation with the Czech Development Agency (B2B Program) and the Municipality of Bač, ENVIROS is working on a Feasibility Study for the modernization of wastewater treatment systems and sustainable management through the energy utilization of…

Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bač

Kompanija ENVIROS u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom (Program B2B) i opštinom Bač radi na izradi Studije izvodljivosti za modernizaciju sistema za prečišćavanje otpadnih voda i održivo upravljanje kroz energetsko iskorišćavanje mulja iz postrojenja u…

ENVIROS koorganizuje međunarodnu konferenciju o efikasnosom korišćenju resursa i cirkularnoj ekonomiji

Evropski centar za znanje o resursnoj efikasnosti (EREK), zajedno sa više od 60 članova i 10 ključnih partnera, poziva vas na dvodnevnu međunarodnu konferenciju o efikasnosom korišćenju resursa i kružnoj (cirkularnoj) ekonomiji. Konferencija će se održati…