ENVIROS koorganizuje međunarodnu konferenciju o efikasnosom korišćenju resursa i cirkularnoj ekonomiji - Enviros

Evropski centar za znanje o resursnoj efikasnosti (EREK), zajedno sa više od 60 članova i 10 ključnih partnera, poziva vas na dvodnevnu međunarodnu konferenciju o efikasnosom korišćenju resursa i kružnoj (cirkularnoj) ekonomiji.

Konferencija će se održati 25. -26. septembra 2019. godine u Briselu, gde će prisustvovati predstavnici privrede, industrijskih udruženja, konsultantskog sektora, organizacija za podršku poslovanju, kao i javnog sektora.

Glavni cilj konferencije je pokazati kako uspešna preduzeća traže i implementiraju rešenja za efikasnu upotrebu resursa, kako sarađuju na sprovođenju principa cirkularne ekonomije i socijalnog preduzetništva, i započinju digitalizaciju i koncept Industrija 4.0, sve sa ciljem da povećaju svoju konkurentnost.

REGISTRACIJA

Oznake: , , ,

Vratite se na prethodnu stranicu