Čačak Archivy - Enviros

ENVIROS učestvovao na Međunarodnim danima energetike i investicija u Novom Sadu

Međunarodni dani Energetike i Investicija u Novom Sadu, koji su održani 1. i 2. marta 2018. godine privukli su preko 40 izlagača i veliki broj posetilaca, gde su bile prezentovane različite teme vezane za EPC/ESCO…

Analiza potencijala korišćenja EPC metode u gradu Čačku

U novembru 2017, završena je Studija izvodljivosti na temu “Analiza potencijalnog uvođenja metode EPC (Energy Performance Contracting) u gradu Čačku” tj. ugovoranje usluga o energetskom učinku i energetskim uštedama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti za korisnike…

Procena potencijalnog korišćenja EPC metode za povećanje energetske efikasnosti u gradu Čačku

U toku je pripremna faza projekta za potencijalno uvođenje metode EPC u gradu Čačku tj. ugovora o energetskim uštedama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti za korisnike iz javnog sektora. Krajem jula 2017. godine, energetski stručnjaci…