Energy Performance Contracting Archivy - Enviros

Analiza potencijala korišćenja EPC metode u gradu Čačku

U novembru 2017, završena je Studija izvodljivosti na temu “Analiza potencijalnog uvođenja metode EPC (Energy Performance Contracting) u gradu Čačku” tj. ugovoranje usluga o energetskom učinku i energetskim uštedama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti za korisnike…