Zapadni Balkan Archivy - Enviros

EU Strategija za Zapadni Balkan

Evropska Unija iznosi nove vodeće inicijative i daje podršku regionu usmerenoj na reforme Dana, 6. februara 2018. godine je Evropska komisija najavila šest vodećih inicijativa odnosno posebnih mera koje će EU preduzeti sledećih godina kako bi…