Jones Lang LaSalle - Enviros

Prvi put sam sa kompanijom ENVIROS sarađivao 2006. godine u firmi King Sturge. Glavni deo saradnje između mene i ENVIROS-a su onomad bile prve faze tehničkih audita uključujući i EDD (Environmental Due Diligence) – a sve je bilo povezano sa akvizicijom, prodajom, planiranjem izgradnje i finansiranjem imovine i zemljišta. Nedavno sam sa ENVIROS-om sarađivao, kada su našem klijentu iz SAD pomagali sa ulaskom na tržište Evrope (klijent je nudio čist promet za medicinske svrhe). Za klijenta je bilo teško da se prevaziđe birokratske prepreke za dobijanje svih potrebnih dozvola od lokalne samouprave. Kompanija ih je u ovom pitanju predstavljala i na vreme je uspela da dobije potrebne dozvole.

ENVIROS je sa mnom sarađivao na nekoliko velikih projekata, čiji rezultat su bile značajne kupovine i prodaje imovine i zemljišta. Rekao bih, da je jedan od najznačanijih projekata je saradnja na projektu za već pomenutog klijenta iz SAD – gde ni klijent ni ja nismo imali dovoljno iskustva sa pripremanjem veoma detaljne tehničke dokumentacije za potrebe zaštite životne sredine, a esencijalnu ulugu je odigrao ENVIROS, koji nas je na odličan način posavetovao šta je sve neophodno od potrebne dokumentacije. Sa kompanijom ENVIROS sam oduvek imao odlične odnose i zato sa njima i dalje sarađujem. Sa moje tačke gledišta, prednost kompanije ENVIROS su brzina reagovanja i pouzdanost – na osnovu ovih kriterijuma i biram konsultante sa kojima želim da sarađujem. ENVIROS je uvek bio spreman da stručno odradi posao, čak i u vrlo kratkom vremenskom roku, bi ispunili zadane uslove i sve dostavili blagovremeno. Jones Lang LaSalle predstavlja mnoge međunarodne klijente koji se bave proizvodnjom, tako da pretpostavljam da će se rad sa Enviros nastaviti i u budućnosti, posebno u vezi sa sve većim zahtevima za izradu studija za procenu uticaja na životnu sredinu (EIA). Pretpostavljam, štaviše, da će se tržište nekretninama na tržištu Evrope poboljšati, tako da se može očekivati i dalja saradnja sa kompanijom ENVIROS u oblasti audita životne sredine (EDD).

Vratite se na prethodnu stranicu