zagađenje vazduha Archivy - Enviros

Beograd: Problematika upravljanja otpadom – Požar na gradskoj deponiji Vinča

Sredinom maja 2017. godine izbio je podpovršinski požar na beogradskoj deponiji Vinča, koji se ubrzo proširio i došlo je čak i do otvorenog plamena. Mnogi građani iz okolnih naselja se žale na dim i smrad…