pardubicka-krajska-nemocnice

Izbor ESCO kompanije za odabrane zgrade u Pardubičkom regionu - Enviros

Klijent:

Region Pardubice

Kompanija ENVIROS je 2015/2016 godine asistirala Pardubičkom kraju (regionu) u izboru zgrada i objekata za 7. paket projekata EPC za objekte u imovini Pardubičkog kraja i u pripremi i realizaciji javne nabavke za pružaoca energetskih usluga sa zagarantovanim rezultatom.

U delokrugu javne nabavke bilo je sprovođenje mera za uštedu energije u 17 objekata Pardubičkog regiona EPC metodom. Radi se o objektima socijalne zaštite, zdravstvene ustanove i srednje škole. Zgradama i objektima upravljaju javne ustanove regiona Pardubice. Mere uštede je predložio sam dobavljač i uključio ih u EPC projekat, koje je nakon toga i primenio i sproveo. Dobavljač je takođe obezbedio investiciju i obuku osoblja.

Realizacijom mera štednje energije biće dostignuta ušteda u troškovima za energiju, gorivo, vodu i dr. Dostignute uštede su zagarantovane dobavljačem (ESCO), redovno praćene, verifikovane i  dokumentovane i dovoljne za postupno isplaćivanje investicije i ukupne cene EPC projekta za period od 10 godina.

 

 

Vratite se na prethodnu stranicu