spalovna

IPPC - Enviros

Klijent:

Unilever, Wienerberger, MVV, Ško Energo

Obezbeđivanje dokumentacije za Integrisanu dozvolu je zakonski zahtev za sve značajne tipove industrijskih postrojenja. ENVIROS sarađuje sa mnogo značajnih partnera, za koje smo izradili ne samo potrebnu dokumentaciju, ali i redovnu aktualizaciju prema potrebi klijenta u zavisnosti sa promenama u proizvodnji. Glavni partneri i klijenti su na primer Unilever, Wienerberger, MVV ili Ško Energo.

Vratite se na prethodnu stranicu