voda

Prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Srebrenica i Bratunac

U okviru projekta Problematika otpadnih voda i njihovo rešavanje u opštinama Bratunac i Srebrenica (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), koji je bio podržan od strane Češke razvojne agencije, stručnjaci ENVIROS-a u saradnji sa VHS Moravia su pripremili nekoliko mogućih rešenja i varijanti za prešičavanje tj. izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV / PzPOV). Trenutno se otpadne vode u ovim opštinama neprerađuju, što znači da reka Križevica i njene pritoke funkcionišu kao otvorena kanalizacija, gde se sva otpadna voda iz Srebrenice preko Bratunca ulivaju u međunarodnu reku Drinu.

Predloženo je nekoliko rešenja lokacije (zajedničko ili odvojeno) i tehnologije PPOV, kao i detaljna ekonomska i finansijska analiza.

Ovaj projekat je nastavak već završene Studije izvodljivosti za postroj prečišćavanje otpadnih voda i smanjenju negativnih uticaja zagađenja na reku Drinu (Opština Ljubovija), na kojoj su takođe sarađivali stručnjaci ENVIROS-a tokom 2016. godine.

opština Bratunac      bratunac  

Oznake: , , , , , , ,

Vratite se na prethodnu stranicu