Započet projekat Green City Action Plan Mrkonjić Grad

Na osnovu detaljne analize indikatora o stanju životne sredine u Mrkonjić Gradu kompanija ENVIROS iz Češke Republike uradiće /Green City Action Plan/ Akcioni Plan za Zeleni Grad – Mrkonjić Grad. Projekat je podržao UNDP (Razvojni Program Ujedinjenih Nacija) kroz Challenge Fund Češke Republike sa ciljem ostvarivanja ciljeva održivog razvoja (SDG). 31. jula 2019 je bio održan i prvi uvodni sastanak u vezi sa ovim projektom.

Koordinator ovog projekta Dr Strahinja Mladenović kazao je nakon sastanka sa predstavnicima opštine Mrkonjić Grad da će Akcioni plan da sadrži plan mera i detaljan opis budućih projekata sa finansijskim proračunom investicije i operativnih troškova. Biće analizirani sledeći sektori: kvalitet vazduha, energetika i zgrade, voda, otpad, efikasno korišćenje resursa i održivi razvoj i zelene površine, šume i biodiverzitet. Sastanku su sa strane ENVIROS takođe prisustvovale ekspertkinje Natalia Anferova (otpadi i otpadne vode) i Katerina Maneva Mitrovikj (kvalitet vazduha).

Cilj je napraviti praktičan i primenjiv strateški dokument koji će u narednih deset do petnaest godina tačno definisati ciljeve kako bi se poboljšali energetski standardi životne sredine i kako bi Mrkonjić Grad bio lepše mesto za život svih građana i posetilaca. Načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić je zahvalila svima koji su uzeli učešće u ovom projektu koji je od velikog značaja jer grad uvek može biti bolji, uređeniji i zeleniji. ENVIROS ovaj projekat radi u saradnji sa dve lokalne kompanije, GrijanjeInvest sa Pala i WaldProjekt iz Bosanske Krupe.

Više informacija na internet stranici Opštine Mrkonjić Grad i u video reportaži Radio Televizije Republike Srpske (na minutu 30:51).

            

(Izvor: Opština Mrkonjić Grad)

Oznake: , , , , , , , , , , ,

Vratite se na prethodnu stranicu